Утверждение «Дорожной карты» подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Приказ №885 от 02.10.2018

Постоянная ссылка на это сообщение: https://cro-gorkluch.ru/2018/10/02/utverzhdenie-dorozhnojj-karty-podgotovki-i-provedeniya-gia-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshhego-i-srednego-obshhego-obrazovaniya/